Witryna SSM HERCULES III Poznań

VII OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH I MODELI KARTONOWYCH POZNAŃ 2018

 

VII OTWARTE MISTRZOSTWA

POZNANIA

MODELI REDUKCYJNYCH

POZNAŃ 2018

 

Impreza pod patronatem

Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

 

 

 

1.      ORGANIZATOR:

- Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III w Poznaniu;

- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu.

 

2.      CEL KONKURSU:   

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, wiedzy  historycznej, wojskowej i technicznej wśród  młodzieży miasta i regionu.Konsolidacja środowiska ,wymiana doświadczeń między modelarzami. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w organizacjach. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

 

3.      TERMIN I MIEJSCE:

29-30. 09. 2018r.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

w Poznaniu, Al. Niepodległości 32

 

4.      KATEGORIE  WIEKOWE:

- JUNIOR   (do lat 18 - stu);

- SENIOR   (powyżej 18 - stu lat);

 

5.      KLASY KONKURSOWE:

 

a)  Modele plastikowe:

 

Samoloty:

   F4 1A  skala 1:32 i większe

   F4 1B/T  skala 1:48 tłokowe

   F4 1B/O  skala 1:48 odrzutowe

   F4 1C/T  skala 1:72 i mniejsze tłokowe

   F4 1C/O  skala 1:72 i mniejsze odrzutowe

 

Śmigłowce:

   F4 1AS  skala 1:48 i większe

   F4 1BS  skala 1:72 i mniejsze  

 

Pojazdy bojowe:

o   Kołowe:

   II B 1K  skala 1:35 i większe

   II B 2K  skala 1:48

   II B 3K  skala 1:72 i mniejsze

 

o   Gąsienicowe:

   II B 1G  skala 1:35 i większe

   II B 2G  skala 1:48

   II B 3G  skala 1:72 i mniejsze

 

     Pojazdy cywilne bez podziału na skale:

   II Co    -   osobowe

   II Cc    -   ciężarowe

Motocykle  (cywilne i wojskowe):

   IIC 1M  skala 1:24 i większe

   IIC 2M  skala 1:35 i mniejsze

Artyleria  bez własnego napędu:

   IIA1  skala 1:35 i większe

   IIA2  skala 1:48 i mniejsze

Dioramy klasa łączona:

    D  Lądowe, lotnicze i morskie

 

     Statki, okręty i żaglowce  klasa łączona:

    O(W) skala 1:400 i większe

    O(M) skala 1:500 i mniejsze

 

Figury:

   F1          skala 1:24 i większe

   F2          skala 1:35 i mniejsze

 

Kolejowe:

   K           bez podziału na klasy, kategorie

 

Science Fiction:

   SF         bez podziału na klasy, kategorie

 

Wszystko inne:

    WI        bez podziału na klasy, kategorie

 

b)     Modele kartonowe:

   KS         samoloty                                             

            śmigłowce

   KW       pojazdy kartonowe wojskowe

   KC        pojazdy kartonowe cywilne

   KO        okręty i statki

   KB        budowle kartonowe

   WI         bez podziału na klasy, kategorie

 

c)     PPD - Pojazdy Pomocy Drogowej: modele plastikowe i żywiczne bez podziały na skalę i kategorię wiekową

 

 

 

6.      ZASADY OCENY I REGULAMIN ZAWODÓW:

·        Ocena będzie się odbywać wg zasady „podoba się/nie podoba”.

·        W konkursie wyróżnieniami nagrodzone będą miejsca od I do III lub każdej klasie startowej
i grupie wiekowej.

·        W przypadku, gdy w danej klasie dwa miejsca medalowe zdobędą 2 modele jednego zawodnika do nagrody zostanie wytypowany tylko jeden model o wyższym miejscu.

·        Ocena wszystkich modeli zostanie przeprowadzona przez grupy sędziowskie SSM Hercules III Poznań.

·        Członkowie SSM Hercules III Poznań nie biorą udziału w konkursie.

·        Przy ocenie modelu nie jest wymagana obecność zawodnika.

·        Modele nagrodzone w poprzednich edycjach konkursów w Poznaniu, nie mogą być zgłoszone do oceny. Mogą być zgłoszone jako model wystawowy.

·        Organizatorzy nie pobierają opłat startowych w konkursie.

·        Organizator w uzgodnieniu z Sędzią Głównym  może zmienić zasady oceny i klasy startowe
w zależności od ilości modeli zgłoszonych do konkursu !!!!

·        Sędzią Głównym Komisji Konkursu jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojtek Sokołowski.

 

 

7.      ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

Miejsce zakwaterowania zostanie podane w późniejszym terminie przez organizatora. Wyżywienie we własnym zakresie.

 

8.      UCZESTNICTWO - OPŁATY STARTOWE:

W konkursie mogą brać udział członkowie klubów jak i modelarze nie zrzeszeni !!!

UCZESTNICY KONKURSU NIE WNOSZĄ OPŁAT STARTOWYCH !!!

 

9.      POSTANOWIENIA OGÓLNE:

    Wyróżnieni w poszczególnych klasach otrzymają dyplomy i medale.

    Organizatorzy przewidują szereg nagród pozaregulaminowych (lista podlega modyfikacji).

    Ilość modeli wystawionych przez jednego modelarza w poszczególnych klasach jest

                  nieograniczona.

   Organizatorzy nie ubezpieczają modeli.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM RAMOWY IMPREZY:

 

 

29 września 2018r. sobota

 

godz. 9.00 do 16.00 – wystawa modeli;

godz. 9.00 do 14.00 – rejestracja konkursowa;

godz. 11.00 do 16.00 – pokazy modeli zdalnie sterowanych (dla najmłodszych możliwość sterowania)

godz. 16.00 ocena sędziowska;

          godz. 20.00 spotkanie integracyjne;

 

30 września 2018r. niedziela

 

godz. 10.00 do 15.00  - wystawa pokonkursowa oraz specjalna atrakcja przygotowana dla zawodników

godz. 14.00 wręczenie nagród;

godz. 15.00 zakończenie imprezy;

 

Sędzią głównym VII Mistrzostw Poznania będzie Wojciech Sokołowski z KPM Koszalin, któremu dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.

 

 

 

 

Nasz wieloletni sponsor firma Auto Chara - pomoc drogowa z Poznania ufunduje trzy nagrody rzeczowe w nowej klasie konkursowej, dla modeli plastikowych i żywicznych „Pojazdy Pomocy Drogowej” – PPD. Nagrody otrzymają modelarze trzech wyróżniających się modeli, wg oceny przedstawiciela firmy. Klasa będzie rozegrana bez podziału wiekowego i bez podziału na skale.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

 

Szczegóły dotyczące mistrzostw modelarskich (sponsorzy, nagrody, puchary, atrakcje itd..) dostępne pod wskazanym linkiem.


Istnieje możliwość rejestracji modeli w dwóch formach. Poprzez pobranie karty startowej lub rejestracji internetowej dostępne pod wskazanym likiem poniżej:

a) Karta startowa do wydruku należy pobrać i wydrukować kartę startową, wypełnić czytelnie i  przywieźć razem z modelem w dniu zawodów i proszę o wypełnianie bardzo wyraźne, gdyż to co przeczytamy, później znajdzie się na dyplomie!

b) Rejestracja elektroniczna zgłoszenie modeli droga elektroniczną będą rejestrowane do północy dnia 27.09.2018r


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu "VII MODELARSKIE MISTRZOSTWA POZNANIA 2018. Organizatorem konkursu i administratorem danych jest Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III POZNAŃ, Al. Niepodleglości 32, 61-714 Poznań. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.