Witryna SSM HERCULES III Poznań

VII OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH I MODELI KARTONOWYCH POZNAŃ 2018

 

VII OTWARTE MISTRZOSTWA

POZNANIA

MODELI REDUKCYJNYCH

POZNAŃ 2018

 

Impreza pod patronatem

Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

 

 

 

1.      ORGANIZATOR:

- Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III w Poznaniu;

- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu.

 

2.      CEL KONKURSU:   

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, wiedzy  historycznej, wojskowej i technicznej wśród  młodzieży miasta i regionu.Konsolidacja środowiska ,wymiana doświadczeń między modelarzami. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w organizacjach. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

 

3.      TERMIN I MIEJSCE:

29-30. 09. 2018r.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

w Poznaniu, Al. Niepodległości 32

 

4.      KATEGORIE  WIEKOWE:

- JUNIOR   (do lat 18 - stu);

- SENIOR   (powyżej 18 - stu lat);

 

5.      KLASY KONKURSOWE:

 

a)  Modele plastikowe:

 

Samoloty:

   F4 1A  skala 1:32 i większe

   F4 1B/T  skala 1:48 tłokowe

   F4 1B/O  skala 1:48 odrzutowe

   F4 1C/T  skala 1:72 i mniejsze tłokowe

   F4 1C/O  skala 1:72 i mniejsze odrzutowe

 

Śmigłowce:

   F4 1AS  skala 1:48 i większe

   F4 1BS  skala 1:72 i mniejsze  

 

Pojazdy bojowe:

o   Kołowe:

   II B 1K  skala 1:35 i większe

   II B 2K  skala 1:48

   II B 3K  skala 1:72 i mniejsze

 

o   Gąsienicowe:

   II B 1G  skala 1:35 i większe

   II B 2G  skala 1:48

   II B 3G  skala 1:72 i mniejsze

 

     Pojazdy cywilne bez podziału na skale:

   II Co    -   osobowe

   II Cc    -   ciężarowe

Motocykle  (cywilne i wojskowe):

   IIC 1M  skala 1:24 i większe

   IIC 2M  skala 1:35 i mniejsze

Artyleria  bez własnego napędu:

   IIA1  skala 1:35 i większe

   IIA2  skala 1:48 i mniejsze

Dioramy klasa łączona:

    D  Lądowe, lotnicze i morskie

 

     Statki, okręty i żaglowce  klasa łączona:

    O(W) skala 1:400 i większe

    O(M) skala 1:500 i mniejsze

 

Figury:

   F1          skala 1:24 i większe

   F2          skala 1:35 i mniejsze

 

Kolejowe:

   K           bez podziału na klasy, kategorie

 

Science Fiction:

   SF         bez podziału na klasy, kategorie

 

Wszystko inne:

    WI        bez podziału na klasy, kategorie

 

b)     Modele kartonowe:

   KS         samoloty                                             

            śmigłowce

   KW       pojazdy kartonowe wojskowe

   KC        pojazdy kartonowe cywilne

   KO        okręty i statki

   KB        budowle kartonowe

   WI         bez podziału na klasy, kategorie

 

c)     PPD - Pojazdy Pomocy Drogowej: modele plastikowe i żywiczne bez podziały na skalę i kategorię wiekową

 

 

 

6.      ZASADY OCENY I REGULAMIN ZAWODÓW:

·        Ocena będzie się odbywać wg zasady „podoba się/nie podoba”.

·        W konkursie wyróżnieniami nagrodzone będą miejsca od I do III lub każdej klasie startowej
i grupie wiekowej.

·        W przypadku, gdy w danej klasie dwa miejsca medalowe zdobędą 2 modele jednego zawodnika do nagrody zostanie wytypowany tylko jeden model o wyższym miejscu.

·        Ocena wszystkich modeli zostanie przeprowadzona przez grupy sędziowskie SSM Hercules III Poznań.

·        Członkowie SSM Hercules III Poznań nie biorą udziału w konkursie.

·        Przy ocenie modelu nie jest wymagana obecność zawodnika.

·        Modele nagrodzone w poprzednich edycjach konkursów w Poznaniu, nie mogą być zgłoszone do oceny. Mogą być zgłoszone jako model wystawowy.

·        Organizatorzy nie pobierają opłat startowych w konkursie.

·        Organizator w uzgodnieniu z Sędzią Głównym  może zmienić zasady oceny i klasy startowe
w zależności od ilości modeli zgłoszonych do konkursu !!!!

·        Sędzią Głównym Komisji Konkursu jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojtek Sokołowski.

 

 

7.      ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

Miejsce zakwaterowania zostanie podane w późniejszym terminie przez organizatora. Wyżywienie we własnym zakresie.

 

8.      UCZESTNICTWO - OPŁATY STARTOWE:

W konkursie mogą brać udział członkowie klubów jak i modelarze nie zrzeszeni !!!

UCZESTNICY KONKURSU NIE WNOSZĄ OPŁAT STARTOWYCH !!!

 

9.      POSTANOWIENIA OGÓLNE:

    Wyróżnieni w poszczególnych klasach otrzymają dyplomy i medale.

    Organizatorzy przewidują szereg nagród pozaregulaminowych (lista podlega modyfikacji).

    Ilość modeli wystawionych przez jednego modelarza w poszczególnych klasach jest

                  nieograniczona.

   Organizatorzy nie ubezpieczają modeli.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM RAMOWY IMPREZY:

 

 

29 września 2018r. sobota

 

godz. 9.00 do 16.00 – wystawa modeli;

godz. 9.00 do 14.00 – rejestracja konkursowa;

godz. 11.00 do 16.00 – pokazy modeli zdalnie sterowanych (dla najmłodszych możliwość sterowania)

godz. 16.00 ocena sędziowska;

          godz. 20.00 spotkanie integracyjne;

 

30 września 2018r. niedziela

 

godz. 10.00 do 15.00  - wystawa pokonkursowa oraz specjalna atrakcja przygotowana dla zawodników

godz. 14.00 wręczenie nagród;

godz. 15.00 zakończenie imprezy;

 

Sędzią głównym VII Mistrzostw Poznania będzie Wojciech Sokołowski z KPM Koszalin, któremu dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.

 

 

 

 

Nasz wieloletni sponsor firma Auto Chara - pomoc drogowa z Poznania ufunduje trzy nagrody rzeczowe w nowej klasie konkursowej, dla modeli plastikowych i żywicznych „Pojazdy Pomocy Drogowej” – PPD. Nagrody otrzymają modelarze trzech wyróżniających się modeli, wg oceny przedstawiciela firmy. Klasa będzie rozegrana bez podziału wiekowego i bez podziału na skale.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY

 

Szczegóły dotyczące mistrzostw modelarskich (sponsorzy, nagrody, puchary, atrakcje itd..) dostępne pod wskazanym linkiem.


Istnieje możliwość rejestracji modeli w dwóch formach. Poprzez pobranie karty startowej lub rejestracji internetowej dostępne pod wskazanym likiem poniżej:

a) Karta startowa do wydruku należy pobrać i wydrukować kartę startową, wypełnić czytelnie i  przywieźć razem z modelem w dniu zawodów i proszę o wypełnianie bardzo wyraźne, gdyż to co przeczytamy, później znajdzie się na dyplomie!

b) Rejestracja elektroniczna zgłoszenie modeli droga elektroniczną będą rejestrowane do północy dnia 27.09.2018r


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu "VII MODELARSKIE MISTRZOSTWA POZNANIA 2018. Organizatorem konkursu i administratorem danych jest Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III POZNAŃ, Al. Niepodleglości 32, 61-714 Poznań. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

VI OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH I MODELI KARTONOWYCH POZNAŃ 2016

VI OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA

PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH

I MODELI KARTONOWYCH

POZNAŃ 2016

 

Impreza pod patronatem
Rady Osiedla Stare Miasto - Poznań

 

1.   ORGANIZATOR:

   Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III w Poznaniu;

   Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu.

 

2.   CEL KONKURSU:

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, wiedzy historycznej, wojskowej i technicznej wśród  młodzieży miasta i regionu.Konsolidacja środowiska ,wymiana doświadczeń między modelarzami. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w organizacjach. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

 

3.   TERMIN I MIEJSCE:

24-25. 09. 2016r.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

w Poznaniu, Al. Niepodległości 32

 

4.   KATEGORIE  WIEKOWE:

   JUNIOR (do lat 18 - stu);

   SENIOR (powyżej 18 - stu lat);

 

5.   KLASY KONKURSOWE:

 

a)   Modele plastikowe:

 

Samoloty:

   F4 1A skala 1:32 i większe

   F4 1B/T skala 1:48 tłokowe

   F4 1B/O skala 1:48 odrzutowe

   F4 1C/T skala 1:72 i mniejsze tłokowe

   F4 1C/O skala 1:72 i mniejsze odrzutowe

 

Śmigłowce:

   F4 1AS skala 1:48 i większe

   F4 1BS skala 1:72 i mniejsze

 

Pojazdy bojowe:

 

o  Kołowe:

  II B 1K skala 1:35 i większe

  II B 2K skala 1:48

  II B 3K skala 1:72 i mniejsze

 

o  Gąsienicowe:

  II B 1G skala 1:35 i większe

  II B 2G skala 1:48

  II B 3G skala 1:72 i mniejsze

 

Pojazdy cywilne bez podziału na skale :

   II Co - osobowe

   II Cc - ciężarowe

Motocykle (cywilne i wojskowe):

   IIC 1M skala 1:24 i większe

   IIC 2M skala 1:35 i mniejsze

 

Artyleria  bez własnego napędu:

   IIA1 skala 1:35 i większe

   IIA2 skala 1:48 i mniejsze

 

Dioramy klasa łączona:

    D Lądowe, lotnicze i morskie

 

Statki, okręty i żaglowce  klasa łączona:

    O(W) skala 1:400 i większe

    O(M) skala 1:500 i mniejsze

 

Figury:

   F1 skala 1:24 i większe

   F2 skala 1:35 i mniejsze

 

Kolejowe

   K bez podziału na klasy, kategorie

 

Science Fiction

   SF bez podziału na klasy, kategorie

 

Wszystko inne

    WI bez podziału na klasy, kategorie

 

b)   Modele kartonowe:

 

   KS samoloty

   KŚ śmigłowce

   KW pojazdy kartonowe wojskowe

   KC pojazdy kartonowe cywilne

   KO okręty i statki

   KB budowle kartonowe

   WI bez podziału na klasy, kategorie

 

6.   ZASADY OCENY I REGULAMIN ZAWODÓW:

   Ocena będzie się odbywać wg zasady „podoba się/nie podoba”.

   W konkursie nagrodzone będą miejsca od I do III  lub przyznane wyróżnienia w każdej klasie startowej
i grupie wiekowej. Dokumentacja modelu jest nieobowiązkowa, ale mile widziana. Może być przydatna w przypadku zaistnienia wątpliwości co do zgodności modelu z oryginałem lub jakości i ilości dokonanych zmian.

   W przypadku, gdy w danej klasie dwa miejsca medalowe zdobędą 2 modele jednego zawodnika do nagrody zostanie wytypowany tylko jeden model o wyższym miejscu.

   Ocena wszystkich modeli zostanie przeprowadzona przez grupy sędziowskie SSM Hercules III Poznań.

   Członkowie SSM Hercules III Poznań nie biorą udziału w konkursie.

   Przy ocenie modelu nie jest wymagana obecność zawodnika.

   Modele nagrodzone w poprzednich edycjach konkursów w Poznaniu, nie mogą być zgłoszone do oceny. Mogą być zgłoszone jako model wystawowy.

   Organizatorzy nie pobierają opłat startowych w konkursie.

   Sędzią Głównym zawodów będzie Wojciech Sokołowski,

   Organizator w uzgodnieniu z Sędzią Głównym  może zmienić zasady oceny i klasy startowe w zależności od ilości modeli zgłoszonych do konkursu!

 

7.   ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

Proponowane miejsca zakwaterowania na czas konkursu w Szkolnym internacie: Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Młyńska 11, 61-730 Poznań
Telefon: 061 852-26-87

Gdyby zabrakło miejsc w bursie to warta jest uwagi strona z poznańskimi hostelami:

 

8.   UCZESTNICTWO - OPŁATY STARTOWE:

W konkursie mogą brać udział modelarze zrzeszeni, jak i modelarze indywidualni.

UCZESTNICY KONKURSU NIE WNOSZĄ OPŁAT STARTOWYCH !

 

9.   POSTANOWIENIA OGÓLNE:

   Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają dyplomy i medale.

   Organizatorzy przewidują szereg nagród pozaregulaminowych (lista podlega modyfikacji).

   Ilość modeli wystawionych przez jednego modelarza w poszczególnych klasach jest nieograniczona.

   Organizatorzy nie ubezpieczają modeli.

 

10.   KARTY STARTOWE:


Rejestracja modeli w dwóch formach:

   Rejestracja elektroniczna;

   Karta startowa do wydruku.

 

PROGRAM RAMOWY IMPREZY:

 

24 września 2016r. sobota

 

godz. 9.00 do 16.00 – wystawa modeli;

godz. 9.00 do 14.00 – rejestracja konkursowa;

godz. 11.00 do 16.00 – pokazy modeli zdalnie sterowanych (dla najmłodszych możliwość sterowania);

godz. 16.00 ocena sędziowska;

godz. 20.00 spotkanie integracyjne;

 

25 września 2016r. niedziela

 

godz. 10.00 do 15.00 - wystawa pokonkursowa oraz specjalna atrakcja przygotowana dla zawodników

godz. 14.00 wręczenie nagród – zakończenie imprezy;

godz. 15.00 – zakończenie imprezy;

 

 

ZAPRASZAMYSzczegóły dotyczące mistrzostw modelarskich (sponsorzy, nagrody, puchary, atrakcje itd..)

VI OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH I MODELI KARTONOWYCH POZNAŃ 2016

X Międzynarodowy Festiwal Plastikowych Modeli Redukcyjnych Bytom 2013

X Międzynarodowy Festiwal Plastikowych Modeli Redukcyjnych Bytom 2013

 

Festiwal odbył się w dniach 2-3 marca w Hali Sportowej "Na Skarpie" w Bytomiu

Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu, IPMS Polska, UKS "Karb"

 

W zawodach wzięło udział 331 zawodników, rozdano 1160 medali oraz 367 wyróżnien.

Szersze informacje o imprezie na stronie www.bytom-model-festiwal.pl

V OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH POZNAŃ 2014

V OTWARTE MISTRZOSTWA
POZNANIA
PLASTIKOWYCH MODELI
REDUKCYJNYCH
POZNAŃ 2014

1. ORGANIZATOR:
- Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III w Poznaniu;
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu.

2. CEL KONKURSU:
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, wiedzy historycznej, wojskowej i technicznej wśród młodzieży miasta i regionu. Konsolidacja środowiska ,wymiana doświadczeń między modelarzami. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w organizacjach. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

3. TERMIN I MIEJSCE:
27-28. 09. 2014r.
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2
w Poznaniu, Al. Niepodległości 32

4. KATEGORIE WIEKOWE:
- JUNIOR ( do lat 18 - stu);
- SENIOR ( powyżej 18 - stu lat);

5. KLASY KONKURSOWE:

Samoloty:
F4 1A skala 1:32 i większe
F4 1B skala 1:48
F4 1C skala 1:72 i mniejsze

Śmigłowce:
F4 1AS skala 1:48 i większe
F4 1BS skala 1:72 i mniejsze

Pojazdy bojowe:
Kołowe:
II B 1K skala 1:35 i większe
II B 2K skala 1:48
II B 3K skala 1:72 i mniejsze

Gąsienicowe:
II B 1G skala 1:35 i większe
II B 2G skala 1:48
II B 3G skala 1:72 i mniejsze

Pojazdy cywilne bez podziału na skale :
II Co - osobowe
II Cc - ciężarowe

Motocykle (cywilne i wojskowe) :
IIC 1M skala 1:24 i większe
IIC 2M skala 1:35 i mniejsze

Artyleria bez własnego napędu:
IIA1 skala 1:35 i większe
IIA2 skala 1:48 i mniejsze

Dioramy klasa łączona:
D Lądowe, lotnicze i morskie

Statki, okręty i żaglowce klasa łączona:
- O(W) skala 1:350 i większe
- O(M) skala 1:400 i mniejsze


Figury:
F1 skala 1:24 i większe
F2 skala 1:35 i mniejsze

Science Fiction:

SF bez podziału na klasy i kategorie

6. ZASADY OCENY I REGULAMIN ZAWODÓW:
Ocena będzie się odbywać wg zasady „podoba się/nie podoba”. W konkursie nagrodzone będą miejsca od I do III lub przyznane wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej. Dokumentacja modelu jest nieobowiązkowa, ale mile widziana. Może być przydatna w przypadku zaistnienia wątpliwości co do zgodności modelu z oryginałem lub jakości i ilości dokonanych zmian. W przypadku, gdy w danej klasie dwa miejsca medalowe zdobędą 2 modele jednego zawodnika do nagrody zostanie wytypowany tylko jeden model o wyższym miejscu. Ocena wszystkich modeli zostanie przeprowadzona przez grupy sędziowskie SSM Hercules III Poznań. Przy ocenie modelu nie jest wymagana obecność zawodnika.
Organizator w uzgodnieniu z Sędzią Głównym może zmienić zasady oceny w zależności od ilości modeli zgłoszonych do konkursu !

7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Miejsce zakwaterowania zostanie podane w późniejszym terminie przez organizatora. Wyżywienie we własnym zakresie.

8. UCZESTNICTWO - OPŁATY STARTOWE:
W konkursie mogą brać udział członkowie klubów jak i modelarze indywidualni!!!
UCZESTNICY KONKURSU NIE WNOSZĄ OPŁAT STARTOWYCH !!!

9. ZGŁOSZENIA :
Zgłoszenia z podaniem orientacyjnej liczby modeli w poszczególnych klasach , oraz ilością osób rezerwujących noclegi proszę kierować do dnia 10.09.2014r. na adres :
Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III w Poznaniu
61-714 Poznań, Al. Niepodległości 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
Krzysztof Musielski
Pl. Wielkopolski 1 A /9
61-746 POZNAŃ
tel. 0501-454-904

Bartosz Falk
ul. Przy Dolinie 7/8
61-551 POZNAŃ
tel. 0608-380-656

10. POSTANOWIENIENIA OGÓLNE :
Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają dyplomy i medale.
Organizatorzy przewidują szereg nagród pozaregulaminowych (lista podlega modyfikacji).
Ilość modeli wystawionych przez jednego modelarza w poszczególnych klasach jest
nieograniczona.
Organizatorzy nie ubezpieczają modeli.

PROGRAM RAMOWY IMPREZY:
27 września 2014r. sobota
godz. 9.00 do 13.00 - przyjmowanie modeli;
godz. 14.00 początek oceny modeli;
godz. 20.00 spotkanie integracyjne;
28 września 2014r. niedziela
godz. 10.00 do 14.00 - wystawa pokonkursowa;
godz. 14.00 wręczenie nagród – zakończenie imprezy;

ZAPRASZAMY DO POZNANIA

 

poniżej garść informacji przydatnych przy poszukiwaniu noclegu

WYKAZ HOSTELI W OKOLICY STAREGO RYNKU

 

ART HOSTEL
Ul.Mielżyńskiego 23
Tel. 61/639 38 21
61/639 42 75
600 299 511
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MELODY HOSTEL
Stary Rynek 67 wejście od ul.Koziej 16
Tel.61/851 60 60
792 742 752
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


TEY HOSTEL
Ul.Świętosławska 12
Tel.61/639 34 97
730 692 278
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


RETRO HOSTEL
Ul.Kramarska 1
Tel. 61/223 60 61
61/223 60 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ARTE HOSTEL
Ul.Kramarska 4
Tel. 61/639 41 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ceny zaczynają się już od 30 zł od osoby.

Istnieje możliwość rezerwacji taniego noclegu w bursie szkolnej niedaleko miejsca naszego konkursu
ilość miejsc jest ograniczona. Proszę rezerwować telefonicznie u Krzysztofa Musielskiego
dzwoniąc pod nr tel. 501 454 904

 

KARTA STARTOWA do pobrania i wydrukowania, wystarczy kliknąć
 
 
 

 

 

 

XVII MISTRZOSTW POLSKI REDUKCYJNYCH MODELI LOTNICZYCH Klas F4 – 1A, B, C, D i Ś 6/7.04.2013 r.

 

XVII MISTRZOSTW  POLSKI  REDUKCYJNYCH  MODELI   LOTNICZYCH

Klas F4 – 1A, B, C, D i Ś 6/7.04.2013 r.

Zawody odbyły się w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości

DzieckaRynek Nowomiejski 17  w Toruniu

 

Organizator: Toruński Klub Modelarski  “Hercules” SM „Na Skarpie”

Współorganizator: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Rynek Nowomiejski 17 w Toruniu

Instytucje  wspierające :

·Wydział  Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Toruniu

·SM „Na Skarpie” Toruń

·Gmina Miasta Toruń

·Aeroklub Pomorski

·Firma „MIRAND”

·WZL NR. 1  ŁÓDŹ

·Indywidualni sponsorzy

 

Mistrzostwa odbyły w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka  w Toruniu w dobrze przygotowanych pomieszczeniach, z łatwym dostępem do wszystkich  środków technicznych.  Oświetlenie Sali prawidłowe a praca Sekretariatu Zawodów była przygotowana we właściwym zakresie do obsługi  pod względem zapisów wyników i  ich wydruku. Zainteresowanie kierownictwa zawodów sprawami organizacyjnymi i modelarskimi na wysokim poziomie co odzwierciedlało się  natychmiastowym wypełnieniem potrzeb związanych z prowadzeniem mistrzostw.

 

 

Nasze osiągnięcia na imprezie

Klasa F4-1C

Jarosław Gorczak II miejsce

Robert Adamczak III miejsce

Klasa F4-1Ś

Krzysztof Musielski II miejsce

 

W klasyfikacji drużynowej Stowarzyszenie Sportów Modelarskich Hercules III Poznań zajęło III - miejsce otrzymując puchar Dyrektora Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu

Wyróżnienia

Puchar Prezesa Aeroklubu Pomorskiego Jerzego Wiśniewskiego dla Krzysztofa Musielskiego