Witryna SSM HERCULES III Poznań

VI OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH I MODELI KARTONOWYCH POZNAŃ 2016

VI OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA

PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH

I MODELI KARTONOWYCH

POZNAŃ 2016

 

Impreza pod patronatem
Rady Osiedla Stare Miasto - Poznań

 

1.   ORGANIZATOR:

   Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III w Poznaniu;

   Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu.

 

2.   CEL KONKURSU:

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, wiedzy historycznej, wojskowej i technicznej wśród  młodzieży miasta i regionu.Konsolidacja środowiska ,wymiana doświadczeń między modelarzami. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w organizacjach. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

 

3.   TERMIN I MIEJSCE:

24-25. 09. 2016r.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

w Poznaniu, Al. Niepodległości 32

 

4.   KATEGORIE  WIEKOWE:

   JUNIOR (do lat 18 - stu);

   SENIOR (powyżej 18 - stu lat);

 

5.   KLASY KONKURSOWE:

 

a)   Modele plastikowe:

 

Samoloty:

   F4 1A skala 1:32 i większe

   F4 1B/T skala 1:48 tłokowe

   F4 1B/O skala 1:48 odrzutowe

   F4 1C/T skala 1:72 i mniejsze tłokowe

   F4 1C/O skala 1:72 i mniejsze odrzutowe

 

Śmigłowce:

   F4 1AS skala 1:48 i większe

   F4 1BS skala 1:72 i mniejsze

 

Pojazdy bojowe:

 

o  Kołowe:

  II B 1K skala 1:35 i większe

  II B 2K skala 1:48

  II B 3K skala 1:72 i mniejsze

 

o  Gąsienicowe:

  II B 1G skala 1:35 i większe

  II B 2G skala 1:48

  II B 3G skala 1:72 i mniejsze

 

Pojazdy cywilne bez podziału na skale :

   II Co - osobowe

   II Cc - ciężarowe

Motocykle (cywilne i wojskowe):

   IIC 1M skala 1:24 i większe

   IIC 2M skala 1:35 i mniejsze

 

Artyleria  bez własnego napędu:

   IIA1 skala 1:35 i większe

   IIA2 skala 1:48 i mniejsze

 

Dioramy klasa łączona:

    D Lądowe, lotnicze i morskie

 

Statki, okręty i żaglowce  klasa łączona:

    O(W) skala 1:400 i większe

    O(M) skala 1:500 i mniejsze

 

Figury:

   F1 skala 1:24 i większe

   F2 skala 1:35 i mniejsze

 

Kolejowe

   K bez podziału na klasy, kategorie

 

Science Fiction

   SF bez podziału na klasy, kategorie

 

Wszystko inne

    WI bez podziału na klasy, kategorie

 

b)   Modele kartonowe:

 

   KS samoloty

   KŚ śmigłowce

   KW pojazdy kartonowe wojskowe

   KC pojazdy kartonowe cywilne

   KO okręty i statki

   KB budowle kartonowe

   WI bez podziału na klasy, kategorie

 

6.   ZASADY OCENY I REGULAMIN ZAWODÓW:

   Ocena będzie się odbywać wg zasady „podoba się/nie podoba”.

   W konkursie nagrodzone będą miejsca od I do III  lub przyznane wyróżnienia w każdej klasie startowej
i grupie wiekowej. Dokumentacja modelu jest nieobowiązkowa, ale mile widziana. Może być przydatna w przypadku zaistnienia wątpliwości co do zgodności modelu z oryginałem lub jakości i ilości dokonanych zmian.

   W przypadku, gdy w danej klasie dwa miejsca medalowe zdobędą 2 modele jednego zawodnika do nagrody zostanie wytypowany tylko jeden model o wyższym miejscu.

   Ocena wszystkich modeli zostanie przeprowadzona przez grupy sędziowskie SSM Hercules III Poznań.

   Członkowie SSM Hercules III Poznań nie biorą udziału w konkursie.

   Przy ocenie modelu nie jest wymagana obecność zawodnika.

   Modele nagrodzone w poprzednich edycjach konkursów w Poznaniu, nie mogą być zgłoszone do oceny. Mogą być zgłoszone jako model wystawowy.

   Organizatorzy nie pobierają opłat startowych w konkursie.

   Sędzią Głównym zawodów będzie Wojciech Sokołowski,

   Organizator w uzgodnieniu z Sędzią Głównym  może zmienić zasady oceny i klasy startowe w zależności od ilości modeli zgłoszonych do konkursu!

 

7.   ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

Proponowane miejsca zakwaterowania na czas konkursu w Szkolnym internacie: Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: ul. Młyńska 11, 61-730 Poznań
Telefon: 061 852-26-87

Gdyby zabrakło miejsc w bursie to warta jest uwagi strona z poznańskimi hostelami:

 

8.   UCZESTNICTWO - OPŁATY STARTOWE:

W konkursie mogą brać udział modelarze zrzeszeni, jak i modelarze indywidualni.

UCZESTNICY KONKURSU NIE WNOSZĄ OPŁAT STARTOWYCH !

 

9.   POSTANOWIENIA OGÓLNE:

   Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają dyplomy i medale.

   Organizatorzy przewidują szereg nagród pozaregulaminowych (lista podlega modyfikacji).

   Ilość modeli wystawionych przez jednego modelarza w poszczególnych klasach jest nieograniczona.

   Organizatorzy nie ubezpieczają modeli.

 

10.   KARTY STARTOWE:


Rejestracja modeli w dwóch formach:

   Rejestracja elektroniczna;

   Karta startowa do wydruku.

 

PROGRAM RAMOWY IMPREZY:

 

24 września 2016r. sobota

 

godz. 9.00 do 16.00 – wystawa modeli;

godz. 9.00 do 14.00 – rejestracja konkursowa;

godz. 11.00 do 16.00 – pokazy modeli zdalnie sterowanych (dla najmłodszych możliwość sterowania);

godz. 16.00 ocena sędziowska;

godz. 20.00 spotkanie integracyjne;

 

25 września 2016r. niedziela

 

godz. 10.00 do 15.00 - wystawa pokonkursowa oraz specjalna atrakcja przygotowana dla zawodników

godz. 14.00 wręczenie nagród – zakończenie imprezy;

godz. 15.00 – zakończenie imprezy;

 

 

ZAPRASZAMYSzczegóły dotyczące mistrzostw modelarskich (sponsorzy, nagrody, puchary, atrakcje itd..)

VI OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH I MODELI KARTONOWYCH POZNAŃ 2016

V OTWARTE MISTRZOSTWA POZNANIA PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH POZNAŃ 2014

V OTWARTE MISTRZOSTWA
POZNANIA
PLASTIKOWYCH MODELI
REDUKCYJNYCH
POZNAŃ 2014

1. ORGANIZATOR:
- Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III w Poznaniu;
- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu.

2. CEL KONKURSU:
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego, wiedzy historycznej, wojskowej i technicznej wśród młodzieży miasta i regionu. Konsolidacja środowiska ,wymiana doświadczeń między modelarzami. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w organizacjach. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

3. TERMIN I MIEJSCE:
27-28. 09. 2014r.
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2
w Poznaniu, Al. Niepodległości 32

4. KATEGORIE WIEKOWE:
- JUNIOR ( do lat 18 - stu);
- SENIOR ( powyżej 18 - stu lat);

5. KLASY KONKURSOWE:

Samoloty:
F4 1A skala 1:32 i większe
F4 1B skala 1:48
F4 1C skala 1:72 i mniejsze

Śmigłowce:
F4 1AS skala 1:48 i większe
F4 1BS skala 1:72 i mniejsze

Pojazdy bojowe:
Kołowe:
II B 1K skala 1:35 i większe
II B 2K skala 1:48
II B 3K skala 1:72 i mniejsze

Gąsienicowe:
II B 1G skala 1:35 i większe
II B 2G skala 1:48
II B 3G skala 1:72 i mniejsze

Pojazdy cywilne bez podziału na skale :
II Co - osobowe
II Cc - ciężarowe

Motocykle (cywilne i wojskowe) :
IIC 1M skala 1:24 i większe
IIC 2M skala 1:35 i mniejsze

Artyleria bez własnego napędu:
IIA1 skala 1:35 i większe
IIA2 skala 1:48 i mniejsze

Dioramy klasa łączona:
D Lądowe, lotnicze i morskie

Statki, okręty i żaglowce klasa łączona:
- O(W) skala 1:350 i większe
- O(M) skala 1:400 i mniejsze


Figury:
F1 skala 1:24 i większe
F2 skala 1:35 i mniejsze

Science Fiction:

SF bez podziału na klasy i kategorie

6. ZASADY OCENY I REGULAMIN ZAWODÓW:
Ocena będzie się odbywać wg zasady „podoba się/nie podoba”. W konkursie nagrodzone będą miejsca od I do III lub przyznane wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej. Dokumentacja modelu jest nieobowiązkowa, ale mile widziana. Może być przydatna w przypadku zaistnienia wątpliwości co do zgodności modelu z oryginałem lub jakości i ilości dokonanych zmian. W przypadku, gdy w danej klasie dwa miejsca medalowe zdobędą 2 modele jednego zawodnika do nagrody zostanie wytypowany tylko jeden model o wyższym miejscu. Ocena wszystkich modeli zostanie przeprowadzona przez grupy sędziowskie SSM Hercules III Poznań. Przy ocenie modelu nie jest wymagana obecność zawodnika.
Organizator w uzgodnieniu z Sędzią Głównym może zmienić zasady oceny w zależności od ilości modeli zgłoszonych do konkursu !

7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Miejsce zakwaterowania zostanie podane w późniejszym terminie przez organizatora. Wyżywienie we własnym zakresie.

8. UCZESTNICTWO - OPŁATY STARTOWE:
W konkursie mogą brać udział członkowie klubów jak i modelarze indywidualni!!!
UCZESTNICY KONKURSU NIE WNOSZĄ OPŁAT STARTOWYCH !!!

9. ZGŁOSZENIA :
Zgłoszenia z podaniem orientacyjnej liczby modeli w poszczególnych klasach , oraz ilością osób rezerwujących noclegi proszę kierować do dnia 10.09.2014r. na adres :
Stowarzyszenie Sportów Modelarskich HERCULES III w Poznaniu
61-714 Poznań, Al. Niepodległości 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
Krzysztof Musielski
Pl. Wielkopolski 1 A /9
61-746 POZNAŃ
tel. 0501-454-904

Bartosz Falk
ul. Przy Dolinie 7/8
61-551 POZNAŃ
tel. 0608-380-656

10. POSTANOWIENIENIA OGÓLNE :
Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymają dyplomy i medale.
Organizatorzy przewidują szereg nagród pozaregulaminowych (lista podlega modyfikacji).
Ilość modeli wystawionych przez jednego modelarza w poszczególnych klasach jest
nieograniczona.
Organizatorzy nie ubezpieczają modeli.

PROGRAM RAMOWY IMPREZY:
27 września 2014r. sobota
godz. 9.00 do 13.00 - przyjmowanie modeli;
godz. 14.00 początek oceny modeli;
godz. 20.00 spotkanie integracyjne;
28 września 2014r. niedziela
godz. 10.00 do 14.00 - wystawa pokonkursowa;
godz. 14.00 wręczenie nagród – zakończenie imprezy;

ZAPRASZAMY DO POZNANIA

 

poniżej garść informacji przydatnych przy poszukiwaniu noclegu

WYKAZ HOSTELI W OKOLICY STAREGO RYNKU

 

ART HOSTEL
Ul.Mielżyńskiego 23
Tel. 61/639 38 21
61/639 42 75
600 299 511
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


MELODY HOSTEL
Stary Rynek 67 wejście od ul.Koziej 16
Tel.61/851 60 60
792 742 752
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


TEY HOSTEL
Ul.Świętosławska 12
Tel.61/639 34 97
730 692 278
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


RETRO HOSTEL
Ul.Kramarska 1
Tel. 61/223 60 61
61/223 60 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ARTE HOSTEL
Ul.Kramarska 4
Tel. 61/639 41 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ceny zaczynają się już od 30 zł od osoby.

Istnieje możliwość rezerwacji taniego noclegu w bursie szkolnej niedaleko miejsca naszego konkursu
ilość miejsc jest ograniczona. Proszę rezerwować telefonicznie u Krzysztofa Musielskiego
dzwoniąc pod nr tel. 501 454 904

 

KARTA STARTOWA do pobrania i wydrukowania, wystarczy kliknąć
 
 
 

 

 

 

X Międzynarodowy Festiwal Plastikowych Modeli Redukcyjnych Bytom 2013

X Międzynarodowy Festiwal Plastikowych Modeli Redukcyjnych Bytom 2013

 

Festiwal odbył się w dniach 2-3 marca w Hali Sportowej "Na Skarpie" w Bytomiu

Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu, IPMS Polska, UKS "Karb"

 

W zawodach wzięło udział 331 zawodników, rozdano 1160 medali oraz 367 wyróżnien.

Szersze informacje o imprezie na stronie www.bytom-model-festiwal.pl

XVII MISTRZOSTW POLSKI REDUKCYJNYCH MODELI LOTNICZYCH Klas F4 – 1A, B, C, D i Ś 6/7.04.2013 r.

 

XVII MISTRZOSTW  POLSKI  REDUKCYJNYCH  MODELI   LOTNICZYCH

Klas F4 – 1A, B, C, D i Ś 6/7.04.2013 r.

Zawody odbyły się w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości

DzieckaRynek Nowomiejski 17  w Toruniu

 

Organizator: Toruński Klub Modelarski  “Hercules” SM „Na Skarpie”

Współorganizator: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

Rynek Nowomiejski 17 w Toruniu

Instytucje  wspierające :

·Wydział  Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Toruniu

·SM „Na Skarpie” Toruń

·Gmina Miasta Toruń

·Aeroklub Pomorski

·Firma „MIRAND”

·WZL NR. 1  ŁÓDŹ

·Indywidualni sponsorzy

 

Mistrzostwa odbyły w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka  w Toruniu w dobrze przygotowanych pomieszczeniach, z łatwym dostępem do wszystkich  środków technicznych.  Oświetlenie Sali prawidłowe a praca Sekretariatu Zawodów była przygotowana we właściwym zakresie do obsługi  pod względem zapisów wyników i  ich wydruku. Zainteresowanie kierownictwa zawodów sprawami organizacyjnymi i modelarskimi na wysokim poziomie co odzwierciedlało się  natychmiastowym wypełnieniem potrzeb związanych z prowadzeniem mistrzostw.

 

 

Nasze osiągnięcia na imprezie

Klasa F4-1C

Jarosław Gorczak II miejsce

Robert Adamczak III miejsce

Klasa F4-1Ś

Krzysztof Musielski II miejsce

 

W klasyfikacji drużynowej Stowarzyszenie Sportów Modelarskich Hercules III Poznań zajęło III - miejsce otrzymując puchar Dyrektora Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu

Wyróżnienia

Puchar Prezesa Aeroklubu Pomorskiego Jerzego Wiśniewskiego dla Krzysztofa Musielskiego